ภาพลักษณ์และพลังในการดึงดูดของเมืองต่าง ๆ (100 เมืองทั่วโลก):ดัชนี International Congress and Convention Association (ICCA) Rankings

         การจัดอันดับของ ICCA จะครอบคลุมการประชุมที่จัดโดยสมาคมระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นการประชุมที่จัดขึ้นเป็นประจำหรือมีการหมุนเวียนไปจัดยังประเทศต่าง ๆ อย่างน้อย 3 ประเทศ

         ปี ค.ศ. 2011 นักวิจัยของ ICCA ใช้จำนวนการประชุมสำหรับการจัดลำดับเมืองที่มีภาพลักษณ์และพลังในการดึงดูด ทั้งสิ้น 9,120 การประชุม เพิ่มขึ้น 30% จากการเริ่มจัดลำดับในปีแรก โดยพิจารณาจากเมืองที่ถูกเลือกเป็นสถานที่จัดการประชุมนานาชาติ ซึ่งตัวเลขการจัดประชุมที่เพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นว่า การจัดประชุมนานาชาตินั้นไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความตกต่ำทางเศรษฐกิจ

         ฐานข้อมูลของ ICCA ถูกออกแบบมาในลักษณะเป็นข้อมูลสำหรับฝ่ายขาย (sales) หรือฝ่ายการตลาด (Marketing) เพื่อให้สมาชิกพิจารณาการประชุมในเวทีนานาชาติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งแนวโน้มของผลการวิจัย พบว่า เมืองขนาดกลางมีแนวโน้มอยู่ในอันดับที่ดีขึ้น

         ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2004 เป็นต้นมา การวิจัยของ ICCA พบว่า (ดูรูปที่ 1) การจัดประชุมส่วนใหญ่จะจัดที่ประเทศสหรัฐฯ และเยอรมัน แต่เมืองใน 3 อันดับแรกกลับไม่ได้อยู่ในประเทศดังกล่าวข้างต้น ตรงกันข้าม กรุงเวียนนาได้รับเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุมเป็นอันดับ 1 ถึง 6 ปี ซ้อน

ดัชนี International Congress and Convention Association (ICCA) Rankings

         ดัชนีตัวนี้จะแตกต่างจากตัวชี้วัดอื่น ๆ กล่าวคือ ประเทศในแถบยุโรปครองอันดับต้น ๆ ของการจัดลำดับ ไม่ใช่ประเทศที่มาจากฝั่งตะวันออก กรุงปักกิ่งตกจากอันดับ 8 ไปอยู่อันดับที่ 12 ในขณะที่ประเทศอย่างสิงคโปร์และกรุงไทเปกลับมีอันดับที่ดีขึ้น

         เมืองอิสตันบลูก็มีอันดับที่ดีขึ้นเป็นอย่างมาก ขยับขึ้นมาจากอันดับที่ 17 ในปี ค.ศ. 2009 มาอยู่ในอันดับที่ 7 ในปี ค.ศ. 2010

         ในแง่ของการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเวทีนานาชาติ เมืองสต็อกโฮม อยู่ในอันดับที่ 3 แสดงให้เห็นว่า เมืองสต็อกโฮมเลือกจัดการประชุมเฉพาะเวทีใหญ่ ๆ เพียงไม่กี่เวทีเท่านั้น อย่างไรก็ตาม กรุงเทพฯ และกรุงเอเธนส์ตกจาก 20 อันดับแรก เนื่องจากปัญหาทางการเมืองและปัญหาทางเศรษฐกิจภายในประเทศที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>