น่าน สุดยอดเมืองสะอาด และปลอดภัยระดับโลก

        จากการพูดคุยกับท่านนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ที่ไม่เพียงแต่ให้ความสำคัญกับการรักษาเมืองน่านให้เป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรม แต่ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองน่านให้เป็นเมืองสะอาด และเป็นเมืองแห่งความปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนในเมืองน่านมีอายุยาวขึ้นอย่างมีคุณภาพ และป้องกัน อุบัติภัยต่างๆ อย่างมีระบบ เทศบาลเมืองน่านจึงร่วมกับ ชุมชนในเขตเทศบาล และองค์กรภาคีเครือข่าย จัดจัดกิจกรรมเพื่อรักษาความสะอาด และสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในเมือง ทำให้เมืองน่านได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกให้เป็นเครือเครือข่ายชุมชนปลอดภัยในระดับสากลลำดับที่ 316 ของโลก และเป็นระดับ 3 ของประเทศไทย

        เมื่อคณะทำงานได้เดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆ ในเขตเมืองน่าน พบว่า ตามถนน ตรอก ซอยต่างๆ ในเมืองน่าน มีความสะอาด เป็นระเบียบ สวยงามน่ามอง ทั้งนี้เทศบาลและชุมชนให้ความสำคัญกับการไม่วางถังขยะหน้าบ้าน เพราะเชื่อว่าจะส่งผลต่อความสะอาด และเกะกะพื้นผิวจราจร จนเมื่อเวลา 6 โมงเย็นของทุกวัน เป็นเวลานัดหมายที่รถขยะจะมารับขยะตามหน้าบ้านของทุกคน

น่าน สุดยอดเมืองสะอาด และปลอดภัยระดับโลก
น่าน สุดยอดเมืองสะอาด และปลอดภัยระดับโลก

        ผ่านถนนใหญ่ใจกลางเมือง เทศบาลเมืองน่านได้จัดระเบียบเมืองให้เป็นเมืองปลอดภัยผ่านการทาสีตีเส้น เพื่อเพิ่มความชัดเจนการจราจรซึ่งที่มีให้เห็นตลอดทางถนน อีกทั้งขณะนี้ เทศบาลกำลังให้ความสำคัญกับการรณรงค์ให้คนเมืองน่านหันมาขับขี่จักรยานมากขึ้น เพื่อลดมลภาวะและลดจำนวนรถในเมือง ตลอดสองข้างทางของถนนในเมืองน่านจึงมีการจัดทำช่องทางเดินรถขี่จักรยาน (Bicycle lane) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ขี่รถจักรยานมากขึ้น

        แต่เหนือกว่าสิ่งที่เห็นในเมืองเกี่ยวกับความปลอดภัยของเมืองน่าน คือ เมื่อคณะทำงานได้ลืมขาตั้งกล้องไว้ที่ซุ้มต้นลีลาวดี พิพิธภัณฑ์แห่งชาติน่าน ได้ถอดใจแล้วว่าคงไม่สามารถหาเจอแล้ว แต่เมื่อกลับไปหาขาตั้งกล้อง กลับมีพลเมืองดีเก็บขาตั้งกล้องไปส่งไว้ที่ป้อมยาม ทั้งที่เวลาผ่านมานานหลายชั่วโมง ทำให้คณะทำงานได้สัมผัสด้วยตนเองแล้วว่า ไม่ใช่เพียงแค่สถานทีในเมืองที่ปลอดภัย แต่ยังรวมไปถึงจิตใจของผู้คนในเมืองน่าน ที่มีจิตใจดี มีน้ำใจ ตอกย้ำให้รู้ว่า เมืองน่านเป็นเมืองแห่งความปลอดภัยอย่างแท้จริง

น่าน สุดยอดเมืองสะอาด และปลอดภัยระดับโลก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>