เมือง กิน คน แถลงการณ์ว่าด้วยนคราภิวัตน์ การพัฒนาเมือง และสุขภาวะเมืองของไทย

        โดย พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์

         หนังสือที่จะช่วยให้คุณเข้าใจ "เมือง"ในฐานะหน่วยพื้นที่ที่สะท้อนเรื่องการใช้อำนาจได้ดีที่สุด

    เมืองวันนี้จึงดูจะมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น เราในฐานะคนเมือง จะทำความเข้าใจเมืองอย่างไร จะมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตเมืองอย่างไร จะร่วมสร้างเมืองให้น่าอยู่อย่างไร

    ข้อเขียนของพิชญ์ให้ความรู้สึกใกล้ชิดชีวิตคนเมืองมาก พิชญ์สะท้อนประเด็นในชีวิตประจำวันที่คนเมืองต้องเผชิญ ที่คนทั่วไปหรือแม้แต่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยังมองข้าม ท่านหยิบยกขึ้นมา ตั้งคำถามทางวิชาการและให้แง่คิดทางนโยบายอย่างน่าสนใจ เปิดมุมมองในด้านสุขภาวะเมือง (Urban Health) นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมเมือง (Urban Environment and Ecology) นโยบายการจัดการเมือง (Urban Management) และการเมืองนคร (Urban Politics)

         วิธีการสั่งซื้อ

        1. สั่งซื้อได้ที่ ร้านหนังสือออนไลน์ http://cpwibooks.lnwshop.com

        2.inbox มาได้ที เพจ ศูนย์ศึกษามหานครและเมือง ตลอด 24 ชม.

        3. เบอร์ 02-938-8826 เวลาราชการ

เมืองนิยม

        โดย ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

         เราควรสร้างสิ่งที่เรียกว่า "ผู้สร้างบ้านแปงเมือง" คนเหล่านั้นจะเป็นข้าราชการก็ได้ เป็นผู้่นำท้องถิ่นก็ได้ จะเป็นคนธรรมดาก็ได้ เป็นผู้นำของสมาชิกประชาสังคม จะเป็นครู อาจารย์ นักวิชาการก็ได้ หรือว่าเป็นชาวบ้านก็ยังได้ แต่คนเหล่านี้จะต้องเป็นเจ้าของเมือง จะต้องรักเมือง จะต้องมีความเป็นเมืองนิยม เราจะต้องสร้างหลักนิยมใหม่ เป็นหลักนิยมเมือง เชิดชูเมือง ชื่นชมเมือง

         วิธีการสั่งซื้อ

        1. สั่งซื้อได้ที่ ร้านหนังสือออนไลน์ http://cpwibooks.lnwshop.com

        2.inbox มาได้ที เพจ ศูนย์ศึกษามหานครและเมือง ตลอด 24 ชม.

        3. เบอร์ 02-938-8826 เวลาราชการ

สัมผัสเมืองสายบุรี (Waso Telubae)

         ยุวดี คาดการณ์ไกล บรรณาธิการ

        หนังสือเล่มนี้จะให้ข้อมูลและคำตอบบางประการ ที่ได้จากบันทึก งานเขียน ภาพถ่าย ภาพวาด แผนที่ทางภูมิศาสตร์ เรื่องเล่าและบทสัมภาษณ์ที่แสดงถึงสำนึกแห่งสถานที่ (Sense of Place) และสำนึกแห่งจิตวิญญาณ (Sense of Spirits) ของคนเมืองสายบุรี รวบรวมและเรียบเรียงมานำเสนอในรูปแบบที่เขียนกระชับ เน้นรูปภาพ เพื่อให้ผู้อ่านมีจินตนาการต่อวิถีชีวิตของผู้คนเมืองสายบุรีทั้งในอดีตและปัจจุบัน อีกทั้งได้รวบรวมแนวคิด ประสบการณ์ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของภาคประชาสังคมในพื้นที่ในนามของกลุ่มสายบุรีลูกเกอร์ มานำเสนอด้วย

         วิธีการสั่งซื้อ

        1. สั่งซื้อได้ที่ ร้านหนังสือออนไลน์ http://cpwibooks.lnwshop.com

        2.inbox มาได้ที เพจ ศูนย์ศึกษามหานครและเมือง ตลอด 24 ชม.

        3. เบอร์ 02-938-8826 เวลาราชการ

ชุดหนังสือเมือง 3 เล่ม

         ชุดหนังสือเมือง 3 เล่ม 3 เนื้อหา จาก 3 นักคิดชื่อดัง 1. เมือง ย้อนคิด มุ่งสู่ อนาคต โดย ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ 2. ทุนทางสังคมกับการพัฒนาเมือง โดย ศ.ดร.อานันท์ กาญจนพันธ์ 3. เมืองขวางน้ำ การพัฒนาเมืองของไทย อุปสรรคและทางออก โดย ศ.เดชา บุญค้ำ 3 เล่ม ทั้งหมด 385 บาท เหลือเพียง 300 บาทเท่านั้น

         วิธีการสั่งซื้อ

        1. สั่งซื้อได้ที่ ร้านหนังสือออนไลน์ http://cpwibooks.lnwshop.com

        2.inbox มาได้ที เพจ ศูนย์ศึกษามหานครและเมือง ตลอด 24 ชม.

        3. เบอร์ 02-938-8826 เวลาราชการ

“เมืองขวางน้ำ การพัฒนาเมืองของไทย อุปสรรคและทางออกเชิงนโยบาย” โดย ศ.เดชา บุญค้ำ

         New urban books สดๆ ร้อนๆ !!! ลด 20% ภาพสีทั้งเล่ม กับ หนังสือ "เมืองขวางน้ำ การพัฒนาเมืองของไทย อุปสรรคและทางออกเชิงนโยบาย" โดย ศ.เดชา บุญค้ำ ศิลปินแห่งชาติ ปี 2549 ปรมาจารย์ ด้านภูมิสถาปัตย์ของไทย "กรุงเทพฯ เป็นตัวอย่างที่ดีของเมืองที่เลวที่สุดโลก " "วลี น้ำท่วม ย้ายอยู่ดอย เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น" หนังสือ เล่มนี้บอกชัดที่สุด กับปัญหาเมืองซ้ำซากที่แก้ไม่ได้ พร้อมทางออกเชิงนโยบาย เราจะจัดการกับปัญหาอย่างไร ลดมากกว่า 20% จาก 180 เหลือเพียง 140 บาทเท่านั้น !!!

         วิธีการสั่งซื้อ

        1. สั่งซื้อได้ที่ ร้านหนังสือออนไลน์ http://cpwibooks.lnwshop.com

        2.inbox มาได้ที เพจ ศูนย์ศึกษามหานครและเมือง ตลอด 24 ชม.

        3. เบอร์ 02-938-8826 เวลาราชการ

“ทุนทางสังคมกับการพัฒนาเมือง” โดย ศ.ดร.อานันท์ กาญจนพันธ์

         หนังสือกระทัดรัดเล่มนี้ที่อธิบายทุนทางสังคมได้กระชับและเข้าใจมากที่สุด หลากหลายมุมมองเกี่ยวกับทุนทางสังคม และทุนทางสังคมอยู่ตรงไหนกับการพัฒนาเมือง ?

         วิธีการสั่งซื้อ

        1. สั่งซื้อได้ที่ ร้านหนังสือออนไลน์ http://cpwibooks.lnwshop.com

        2.inbox มาได้ที เพจ ศูนย์ศึกษามหานครและเมือง ตลอด 24 ชม.

        3. เบอร์ 02-938-8826 เวลาราชการ

“เมือง ย้อนคิด มุ่งสู่อนาคต” โดย ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

         เมืองอยู่ในประวัติศาสตร์ตะวันออก ไม่ใช่เฉพาะหมู่บ้านเท่านั้น ในไทยก็น่าจะเป็นแบบนั้นเหมือนกัน เมืองของไทยน่าจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อประเทศไทย คำว่า “เมือง” เป็นคำไทยแท้ เราไม่ได้แปลมาจากคำว่า “town” หรือ “city” อะไรทั้งนั้น เมืองเป็นภาษาไทยแท้ๆ คนรัฐฉานจะออกเสียงเป็น “เมิง” คนไทยถิ่นบางที่ออกเสียงเป็น “มอง เมิง เมือง” เป็นภาษาไท ไต ลาว นั่นแหละ รวมทั้งไทยที่มี ย ด้วย จะเรียกเมืองเหมือนกันหมด

         วิธีการสั่งซื้อ

        1. สั่งซื้อได้ที่ ร้านหนังสือออนไลน์ http://cpwibooks.lnwshop.com

        2.inbox มาได้ที เพจ ศูนย์ศึกษามหานครและเมือง ตลอด 24 ชม.

        3. เบอร์ 02-938-8826 เวลาราชการ

“ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน (อ่านและสอนที่จอห์น ฮอปกินส์)” โดย ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

        หนังสือดี หนังสือแนะนำ "ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน อ่านและสอนที่จอห์นส์ ฮอปกินส์ เขียนโดย ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ นักรัฐศาสตร์ชื่อดังของไทย "แนวคิดการบริหารเมือง ที่เน้นให้อำนาจของประชาชน โดยเอาอำนาจของจากรัฐให้มากที่สุด" ขอแนะนำว่า "อ่านง่าย" "เข้าใจง่าย" แนะนำสำหรับทุกคน

         วิธีการสั่งซื้อ

        1. สั่งซื้อได้ที่ ร้านหนังสือออนไลน์ http://cpwibooks.lnwshop.com

        2.inbox มาได้ที เพจ ศูนย์ศึกษามหานครและเมือง ตลอด 24 ชม.

        3. เบอร์ 02-938-8826 เวลาราชการ

“เหตุอยู่ที่ท้องถิ่น” โดย ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

        ช่วงทีผ่านมา กระแสการหลงรักท้องถิ่นเริ่มมีมากขึ้น บางทีหลายเรื่องอาจทำให้เราต้องหันกลับไปดูและ แก้ไข ที่จุดเริ่มต้น ซึ่งหนังสือ "เหตุเกิดที่ท้องถิ่น" ของ ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ก็เป็นอีกหนึ่งหนังสือที่ก็ชี้ให้เราเห็นถึงการแก้ปัญหาที่ "ถูก"จุดมากขึ้น แล้วคุณจะรู้ว่า "วันนี้ทำไมเราต้องมุ่งไปที่ท้องถิ่น" และ "เหตุ" คืออะไรกันแน่ ?

         วิธีการสั่งซื้อ

        1. สั่งซื้อได้ที่ ร้านหนังสือออนไลน์ http://cpwibooks.lnwshop.com

        2.inbox มาได้ที เพจ ศูนย์ศึกษามหานครและเมือง ตลอด 24 ชม.

        3. เบอร์ 02-938-8826 เวลาราชการ

หนังสือ FROM URBANIZATION TO CITIES : TOWARDS A NEW POLITICS OF CITIZENSHIP โดย MURRAY BOOKCHIN

        "สภาพเมืองในปัจจุบันเห็นจะเป็นภาพของพื้นที่ของความหวาดกลัว ความเกลียดชัง และเต็มไปด้วยแท่งคอนกรีตที่กระจัดกระจายไร้ระเบียบ Murray Bookchin จึงได้ตั้งคำถามกับสภาพเมืองในปัจจุบัน และพยายามนำเสนอภาพเมืองอันเป็นสถานที่ที่ผู้คนได้มีการปะทะสังสรรค์ และมีการจัดการตนเองตามแนวทางประชาธิปไตย เพราะในความเป็นจริง เมืองควรจะเป็นพื้นที่ของชีวิตทางสังคมอย่างแท้จริงตลอดจนเป็นเวทีกิจกรรมทางการเมืองให้กับมนุษย์ในฐานะ “พลเมือง” โดยเขาได้ยกแบบอย่างของเมืองในอดีต เช่น เมืองเฮลเลนิค และนครรัฐเอเธนส์ที่ได้สร้างบรรยากาศของระบบศีลธรรมทางการเมือง ซึ่งมีพื้นฐานมาจากประชาธิปไตยทางตรงที่ผู้คนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในชีวิตประจำวัน อันจะเป็นการก่อรูปของ “พลเมือง” ดังนั้นในทัศนะของ Bookchin ความเป็นการเมืองในแรกเริ่มจึงเกิดขึ้นในเมืองโบราณเหล่านั้น " อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือ “Triumph of the City” โดย Edward Glaeser

        "แม้การเดินทางและการสื่อสารทางไกลในปัจจุบันจะมีต้นทุนต่ำและมีความสะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็ตาม แต่ผู้คนส่วนใหญ่ก็ยังเลือกที่จะอพยพเข้าไปทำงานหารายได้ในเมือง จนเป็นเหตุทำให้ในขณะนี้มีจำนวนผู้คนอาศัยอยู่ในเขตเมืองมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรโลก ศาสตราจารย์เอ็ดเวิร์ด เกลเซอร์ (Edward Glaeser) ศาสตราจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้ทำการพิจารณาภาวะความเป็นเมืองและผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองกับชนบทในกรณีศึกษาเมืองต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นนิวยอร์ก ลอนดอน โตเกียว มุมไบ บังกาลอร์ เป็นต้น จนกลายเป็นหนังสือชื่อว่า “Triumph of the City” ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นภาพรวมและเปรียบเทียบความเป็นเมืองในการสร้างจุดแข็งและดึงดูดผู้คนของแต่ละเมืองได้อย่างชัดเจน" อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือ “Food and the City” ตอน Toronto : Cabbage town

        "ในบทความนี้จะขอพาผู้อ่านไปรู้จักกับตัวอย่างเมืองในหนังสือ food and the city ของผู้เขียน Jennifer Cockrall-King ที่มีประวัติศาสตร์ดั้งเดิมการทำเกษตรกรรมอย่างยาวนาน จนกระทั่งปัจจุบันคนในเมืองก็ยังรับเอาวัฒนธรรมการทำเกษตรกรรม ปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตของคนในเมือง นั่นก็คือ เมือง Toronto เมืองใหญ่ของประเทศ Canada แม้เป็นเมืองใหญ่ แต่ Toronto ไม่ได้ละทิ้งให้คนในเมืองมีวิถีชีวิตแบบใดก็ได้ การทำเกษตรกรรมในเมือง โดยมีกลไกที่สนับสนุนการทำเกษตรกรรมในเมืองมากมาย ช่วยให้ Toronto เป็นเมืองที่มีความมั่นคงทางอาหารที่ดีเมืองหนึ่งของโลก สามารถมีอาหารที่สด สะอาดบริโภคตลอดทั้งปี ช่วยสำรองอาหารในยามเกิดเหตุฉุกเฉิน สร้างรายได้ เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้คนที่มีรายได้น้อย ที่สำคัญสามารถสร้างเครือข่ายทางสังคม ให้ผู้คนมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ผ่านการทำเกษตรกรรมในชุมชน สร้างความเชื่อใจ และสามารถพึงพาอาศัยกันได้ ท่ามกลางวิถีชีวิตคนเมืองที่มักมีความห่างเหินกัน" อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือ “IF MAYORS RULED THE WORLD” ตอน INTERDEPENDENT CITIES (ความร่วมมือระหว่างเมือง)

        "ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ(International Relation) ก่อให้เกิดองค์กรระหว่างประเทศมากมาย เช่น UN WTO IMF เป็นต้น แต่องค์กรเหล่านั้นมักจะมีชื่อเสีย(ง)และเป็นที่รู้จักมากกว่าการทำงานให้ประสบความสำเร็จ ส่วนหนึ่งเพราะองค์กรดังกล่าวมีพื้นฐานจากรัฐ-ชาติสมัยใหม่ที่มีเงื่อนไข ข้อจำกัด และอุปสรรคในการทำงานอย่างที่เห็นในปัจจุบันอยู่เสมอ ดังนั้นจึงควรให้ความสนใจกับหน่วยที่เล็กกว่ารัฐ-ชาติ นั่นก็คือ “เมือง” ซึ่งมีความคล่องตัวกว่าและมีประวัติศาสตร์ของความร่วมมือระหว่างกันที่ยาวนาน ตลอดจนได้สร้างองค์กรระหว่างเมืองที่ประสบความสำเร็จมากมาย โดยสรุปจากหนังสือ If Mayors Ruled The World ในบทที่ว่าด้วย Interdependent Cities" อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือ “The Spirit of Cities : Why the Identity of a City Matters in a Global age” ตอน มอนทรีออล : เมืองแห่งภาษา

        "ภาษาไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการสื่อสารด้วยถ้อยคำของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น แต่ภาษายังเป็นส่วนสำคัญในการแสดงถึงอัตลักษณ์ ที่แบ่งแยกความเป็น "เรา" หรือ "เขา" และบ่งบอกถึงความต่อเนื่องทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของคนกลุ่มนั้นได้อีกด้วย ดังนั้นหากวันใดวันหนึ่งมีนโยบายของรัฐห้ามใช้ภาษาแม่ (mother tongue) และให้เปลี่ยนมาใช้ภาษาอื่นสื่อสารแทน ผลจะเป็นอย่างไร ? คำถามนี้ได้ถูกตอบไว้ในหนังสือ The Spirit of Cities: Why the Identity of a City Matters in a Global Age ในตอน "มอนทรีออล : เมืองแห่งภาษา" เมื่อพรมแดนของภาษาได้เปลี่ยนเป็นพรมแดนของการสู้รบระหว่างกลุ่มชน " อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือ “Food and the city” โดย Jennifer Cockrall-King

        "ผู้เขียน ได้นำเสนอให้เห็นถึงพัฒนาการของอาหารที่ปัจจุบัน ได้อาศัยเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารและการถนอมอาหาร เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์อาหารให้ได้ปริมาณมากๆ มีคุณภาพสม่ำเสมอ และสะดวกต่อการบริโภค ตอบสนองวิถีชีวิตที่แปรเปลี่ยนท่ามกลางการขยายตัวของเมือง อีกทั้งยังพาให้ผู้อ่านได้ตระหนักถึงเบื้องหลังของอาหารที่กินอยู่ทุกวัน มักถูกทำมาจากวัตถุดิบที่ใช้สารเคมี มีคุณค่าทางโภชนาการลดลง นอกจากนี้ผู้เขียนยังชี้ให้เห็นถึงการเกิดสงคราม การสูญเสียทรัพยากรที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนอาหารในอนาคต " อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือ “IF MAYORS RULED THE WORLD ” โดย BENJAMIN R. BARBER

        "หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอใน 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเมือง ตลอดจนประวัติศาสตร์-ปรัชญาของเมืองว่าเป็น “สถานที่ที่พัฒนามนุษย์และจริยธรรม”(หน้า 40) และ “เรื่องราวของเมืองคือเรื่องราวของประชาธิปไตย”(หน้า 53) หลังจากนั้น Barber ได้ชวนถกถึงความหมายของ “เมือง” จากกรณีศึกษาต่างๆ ที่มีเมืองเป็นศูนย์กลางจากประสบการณ์มนุษย์ และอีกส่วนหนึ่งที่ Barber ต้องการนำเสนอคือประวัติการทำงานของนายกเทศมนตรีคนสำคัญ เช่น Michael Bloomberg แห่ง New York หรือ Park Won-Soon แห่ง Seoul เป็นต้น ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงเหตุผลที่นายกเทศมนตรีควรปกครองโลก ตลอดจนประสิทธิภาพที่นายกเทศมนตรีได้เคยปกครองมาแล้ว " อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือ “Happy City” โดย Charles Montgomery

        "Happy City เป็นหนังสือที่ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 2013 ด้วยสำนวนการเขียนในแนวการเล่าเรื่อง พาผู้อ่านเข้าไปสัมผัสสถานการณ์ของเมืองใหญ่ทั่วทุกภูมิภาคของโลก ฉายภาพให้เห็นถึงสถานการณ์ความเป็นเมืองในแต่ละที่ที่ได้กล่าวถึง สิ่งที่มีร่วมกันของหลายพื้นที่คือ การเกิดขึ้นของพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาอย่างไม่มีการวางแผนที่ดี (sprawl) ขึ้นในพื้นที่รอบๆเมือง นำมาซึ่งการจราจรที่ติดขัด มลพิษ อาชญากรรม พื้นที่เสื่อมโทรม ฯลฯ และในขณะเดียวกัน ก็มีการแสดงตัวเลขของผู้คนที่เข้ามาอาศัยในเขตเมืองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แนวโน้มของภาวะดังกล่าวของเมืองที่ต้องรองรับผู้คนที่หลั่งไหลเข้ามา ในเบื้องต้น Happy City ได้พาผู้อ่านตั้งคำถามพื้นฐานที่สำคัญยิ่งว่า “ความสุข” คืออะไร " อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือ “The Spirit of Cities : Why the Identity of a City Matters in a Global age” โดย Daniel A. Bell และ Avner de-Shalit

        "ผู้เขียนเสนอว่าแต่ละเมืองจะมีสิ่งที่เรียกว่า ethos หรือ spirit ซึ่งแปลความหมายไว้อย่างกว้างๆว่า ชุดของคุณค่าและทัศนะที่คนเมืองนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ผู้เขียนนำความคิดนี้มาจากยุคกรีกโบราณที่ว่า ทุกเมืองมีชุดของคุณค่าและทัศนะของตนเอง ที่เป็นส่วนช่วยกำหนดการสร้างสถาบันทางสังคม ระบบการเมือง และชีวิตของพลเมืองในเมืองต่างๆ" อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือ “นิเวศรัฐ” (Ecotopia) โดย Ernest Callenbach

        แนวโน้มการสร้างเมืองสมัยใหม่คงหนีไม่พ้นจากคำว่า "เมืองสีเขียว" เพราะปัจจุบันมนุษย์ต่างตระหนักได้ถึงผลกระทบอันเนื่องมาจากการสร้างเมืองที่ไปเบียดเบียนวิถีของธรรมชาติ นวนิยาย"นิเวศรัฐ"จึงเป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับผู้บริหารเมือง หรือใครก็ตามที่มีแนวคิดการสร้างเมืองอันส่งเสริมระบบนิเวศ และสร้างความกลมกลืนระหว่างธรรมชาติกับชีวิตสมัยใหม่ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม