เมืองสายบุรี ปัตตานี

รางวัลเมืองดีเด่นปี 2559 ได้แก่ เมืองสายบุรีภูมิสารสนเทศเมือง


วิดีโอ


Once Saiburi กาลครั้งหนึ่ง ณ สายบุรี

Saiburi Looker นักเฝ้ามองสายบุรี
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>