รางวัลเมืองดีเด่นปี 2561 ได้แก่ เมืองทุ่งสง นครศรีธรรมราช


รางวัลเมืองดีเด่นปี 2560 ได้แก่ เมืองผาปัง ลำปาง


รางวัลเมืองดีเด่นปี 2559 ได้แก่ เมืองสายบุรี ปัตตานี


รางวัลเมืองดีเด่นปี 2558 ได้แก่ เมืองยะลา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>