Thai Cities Review

เมืองยะลา กับการสร้างแบรนด์ Bird City

ก่อนเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ ยะลาเคยเป็นศูนย์กลางในทุกๆ เรื่อง ทั้งศูนย์กลางทางการค้า ศูนย์กลางทางการศึกษา ศูนย์กลางทางการปกครอง ราคาที่ดินสูงเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ แต่หลังจากเกิดเหตุการณ์ เมืองก็เปลี่ยนไป เทศบาลจึงต้องพยายามทำให้สังคมทั้งพุทธ มุสลิม คนจีน เกิดความสงบสุข ไม่ย้ายออกไป กระทั่งสองปีที่ผ่านมา สถานการณ์เมืองยะลาเริ่มดีขึ้นด้วยเหตุผลหลัก 4 ประการ ดังนี้ .....


เมืองทุ่งสง ไม่หลงทาง

เริ่มจากปัญหาคลอง เราเห็นว่า ถ้าขาดการมีส่วนร่วมจากชุมชน ชุมชนเห็นอะไรใช้ไม่ได้แล้วก็โยนทิ้งลงคลองหมด เราจึงตัดสินใจเลือกมาหนึ่งคลองแล้วทำวิจัยเกี่ยวกับลำคลอง คืนธรรมชาติ คืนระบบนิเวศให้กับลำคลอง โดยให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทำการศึกษา พร้อมกับพูดให้ชุมชนริมคลองฟังว่า เทศบาลจะให้ทุนแก่มหาวิทยาลัยมาทำวิจัย ให้อาจารย์มาสอนให้ความรู้ชุมชน ชี้ให้เห็นความสำคัญของคลองท่าแพ ตำบลถ้ำใหญ่ ว่าเป็นคลองที่สำคัญที่สุด .....


บุรีรัมย์: Sport City Destination

จังหวัดบุรีรัมย์ เดิมเป็นจังหวัดที่มีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก แต่ดับไปหลายพันปีแล้ว หลายพื้นที่ในจังหวัด ดินจะมีแร่ธาตุที่เกิดจากภูเขาไฟ เช่น ฟอสฟอรัส เหล็ก แมงกานีส และโพแทสเซียม เป็นต้น ซึ่งสินค้าเกษตรที่ขึ้นชื่ออย่างหนึ่งคือ ข้าวภูเขาไฟ เป็นข้าวที่ปลูกในพื้นที่ดินภูเขาไฟ ทำให้ข้าวมีลักษณะพิเศษ คือ หอม หวาน อร่อย และมีวิตามินและแร่ธาตุมาก ไม่เพียงเฉพาะข้าว แต่พืชพันธุ์เกษตรอื่นๆ ที่ปลูกในพื้นที่ก็จะมีแร่ธาตุต่างๆ เหล่านี้เช่นกัน .....


สงขลา: ธานีศรีประเทศ

ธานีศรีประเทศอย่างไร คำตอบคือ ก็สงขลามีคนดีคนเก่งระดับประเทศมาตลอดไงครับ ทุกวันนี้ย่อมเป็นที่ทราบกัน พล อ เปรม ติณสูลานนท์ เป็นชาวสงขลา ท่านเป็นนายกรัฐมนตรี มิใช่จากการยึดอำนาจ หากจากการเสนอชื่อด้วยกระบวนการทางรัฐสภา นานกว่าแปดปี และ ท่านยังเป็นประธานองคมนตรีถึงสองรัชกาล ความจริงยังยกขึ้นมาได้อีกหลายท่าน ชาวสงขลาที่โดดเด่นระดับชาติ แต่ในที่นี้ขอยกมาเพียงอีกท่านเดียว .....


อุดรธานี : ศรีแห่งยุทธศาสตร์

อุดรธานีเป็นหนึ่งในสี่เมืองใหญ่ของภาคอีสานที่ยิ่งใหญ่และสำคัญไม่แพ้ใครชัดเจนเลย ยกเว้น กทม โดยที่เหลืออีกสามเมือง คือ นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี ซึ่งในสี่เมืองใหญ่นี้ ในสมัยปฏิรูปการปกครองในรัชกาลที่ห้า มีเจ้านายชั้นผู้ใหญ่เสด็จไปประทับต่างพระเนตรพระกรรณถึงสองเมือง คือ ที่อุบลราชธานีนั้นมีกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ส่วนที่อุดรธานีก็มีกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม .....


อุดรธานี เมืองมีทุน มุ่งสู่เศรษฐกิจ "หลั่นล้า"

ในงานเสวนาสาธารณะ เรื่อง “ท้องถิ่นนิยม เมืองนิยม” ที่จัดโดย กลุ่มภาคประชาสังคมอุดรธานี นำโดยกลุ่ม SE ESAN ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 17 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในวันที่ 14 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา เต็มไปด้วยคนรักบ้านรักเมืองอุดรธานีหลากหลายกลุ่ม ทั้งจากภาครัฐท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ผู้นำชุมชน นักวิชาการ นักศึกษา นักข่าวท้องถิ่น ร่วมกันเสนอต้นทุน “ของดี” มากมายที่มีในอุดรธานี .....


เมืองของไทย –เมืองต้นแบบ Smart City ของโลก

ความจริงแล้ว กรุงเทพ ขอนแก่น เชียงใหม่ และเมืองอื่นๆ ของไทยนั้น อยู่ในฐานะที่จะเป็นเมือง Smart ตัวอย่างของโลกได้เป็นอย่างดี เพราะในความเป็นจริง เทคโนโลยี ไม่ว่าจะเอามาใช้ในเมือง หรือเอาไปใช้ด้านอื่นๆ เป็นเพียง “เครื่องมือ” เป็นเพียง “กลไกที่นำไปสู่การปฏิบัติ” เทคโนโลยีไม่ได้เป็นตัวกำหนดเป้าหมายหรือรับประกันผลสำเร็จที่คาดหวัง ในแง่นี้ เทคโนโลยีเหมือนกับนโยบายและโครงสร้างทั้งหลาย คือเป็นเครื่องมือ .....


Smart city กับแนวคิดการมีส่วนร่วม (Inclusive)

นวัตกรรมนอกจากจะเป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ แล้ว ในตัวมันเองเป็นการทำลายในตัวอยู่แล้ว หลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า Creative Destruction (การทำลายอย่างสร้างสรรค์) เป็นแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์ Joseph Schumpeter ชาวอเมริกา – ออสเตรีย คือ เวลาที่จะผลิตอะไร มันต้องมีการทำลายสิ่งก่อนหน้านี้ ซึ่งคือพื้นฐานของนวัตกรรม เวลาทำเรื่องนวัตกรรม โดยอัตโนมัติ เรา exclude คนอยู่แล้ว .....


Smart City กับแนวคิด Connected City

หากเราต้องการทำ Smart City เราก็ต้องมีแพลตฟอร์ม ต้องมี Connected City ขึ้นมาก่อน หมายความว่า โครงสร้างพื้นฐานมันต้องดี เชื่อมต่อกันหมด แล้ว Connected City จะนำไปสู่ Inclusive City ต่อไป.....


เมืองในผังเมืองปี 2600

จาก TeraBKK Research ที่จะสรุปประเด็น Urbanization การเปลี่ยนแปลงของเมืองของไทย โดยสรุปจากผังเมืองปี 2560 ความเปลี่ยนแปลงทางประชากร ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงของเมืองและชนบท เมืองหลัก เมืองรอง .....


“แม่มอก” โมเดล: รักชุมชน รักท้องถิ่น ประดุจรักบ้านเมือง

แม่มอกจัดเป็นพื้นที่แห่งหนึ่งที่งดงามไม่แพ้ที่ใดในภาคเหนือ แต่ยังบริสุทธิ์สดเขียว หลบเร้นสายตานักท่องเที่ยวอยู่ ใครที่ชอบอะไรสดใหม่และชาวเมืองชาวบ้านที่ใสซื่อ อาหารอร่อย ย่อมพลาดไม่ได้ บอกด้วยครับว่าบ้านเรือนจำนวนมากที่นั่นใช้ไม้สักใหญ่งามที่พวกชาวกรุงใฝ่ฝันอยากมี ก็ด้วยความที่ชาวบ้านยากจนมาก่อนนั่นเอง จึงอาศัยแต่ไม้สักที่ขึ้นตามธรรมชาติมาทำบ้าน ตอนนี้ชาวแม่มอก เช่นเดียวกับชนบทส่วนใหญ่ ไม่ใช่คน”บ้านนอก”อีกแล้ว .....

 

เชียงราย บ้านเกิดพญามังราย กับการท่องเที่ยว

เชียงรายคือบ้านเกิดพญามังรายปฐมกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งล้านนาขึ้นครองราชย์ร่วมสมัยกับพญารามคำแหงแห่งรัฐสุโขทัยและพญางำเมืองแห่งรัฐพะเยา แต่บ้านเกิดของท่านคือเมืองเชียงแสน พ่อของท่านเป็นชาวไทยวนกษัตริย์เมืองเงินยางเชียงแสน .....


เพ่ง เถิน-สุโขทัย แล้วพินิจพิจารณาประวัติศาสตร์ไทยเสียใหม่

เถินเอง ที่จริงแล้ว น่าสนใจมาก แต่น่าฉงน กลับถูกคนมองข้ามไปเสมอ เถินเป็นอำเภอใหญ่ใต้สุดของลำปาง และ เป็นตอนใต้สุดของล้านนาด้วยสิครับ ณ ที่นี้เองที่อาณาจักรสุโขทัยมาต่อชนกับล้านนา ณ ที่นี้เองที่อยุธยาซึ่งครองสุโขทัยได้แล้วพยายามจะเอาชนะ .....


ลำปาง เมืองแม่-บ้านเกิด ที่ภูมิใจ ของผม

เมืองลำปางเป็นเมืองเก่าแก่มาก ในมาตรฐานของไทย คือ มีอายุเมืองกว่า 1,300 ปี เป็นเมืองแฝดกับเมืองลำพูนหรือเมืองหริภุญชัย ลำปาง-ลำพูนจัดเป็นสองเมืองเหนือที่มีต้นกำเนิดมาตั้งแต่สมัยนางพญาจามเทวี คนพื้นเมืองส่วนใหญ่ในเมืองเหนือในยุคสมัยนั้นเป็นคนลัวะและมอญ .....


แม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง กับโอกาสการพัฒนา หลั่นล้าอีโคโนมี

ทุกวันนี้ แนวคิดการพัฒนาท้องถิ่นโดยคนเถินและแม่มอกเริ่มก่อตัวเป็นรูปเป็นร่าง โดยมีประชาชนกลุ่มจิตอาสาราว 40 คน ทำหน้าที่ประสานความร่วมมือกับชาวชุมชนแม่มอกเพื่อผลักดันตัวแบบการพัฒนาหลั่นล้าอีโคโนมี ภายใต้แนวทาง "ท้องถิ่นสร้างชาติ" ซึ่งโครงการแรกที่จะเริ่มขึ้นคือ การพัฒนาแม่มอกสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ .....


ภูเก็ต ต้นแบบเมืองอัจฉริยะแห่งแรกของไทย

หากจะกล่าวถึงเมืองใดเมืองหนึ่งในประเทศไทยที่ปัจจุบันมีความพร้อมสำหรับการพัฒนาสู่การเป็น “เมืองอัจฉริยะ” (Smart City) มากที่สุด “ภูเก็ต” คงเป็นชื่อที่ถูกนึกถึงเป็นอันดับแรกๆ ทั้งนี้ ด้วยความเป็นเมืองขนาดเล็กที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงจากการท่องเที่ยวและการลงทุน โดยเฉพาะจากต่างชาติ ประกอบกับการมีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นค่อนข้างสมบูรณ์ .....


ที่ตั้งของ"ศรีราชา" และอ่าวไทย

อำเภอศรีราชาในวันนี้เป็นเมืองไปทั้งอำเภอแล้ว ถ้าจัดเป็นเมือง "ศรีราชา" จะเป็นเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดเมืองหนึ่งของไทย เปลี่ยนจากที่เคยปลูกอ้อย ปลูกสับปะรด ตัดไม้ ค้าไม้ กลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมเต็มรูปแบบ .....


เมืองสายบุรี (This is my hometown) เปลี่ยนถนนให้มีชีวิต สานสัมพันธ์คนจีน-มุสลิม

ไม่เพียงแค่การปรับเปลี่ยนถนนให้เป็นพื้นที่ของงาน ความน่าสนใจของงาน เตอลูแบ คือ การดึงความร่วมมือของผู้คนในเมืองได้อย่างสมดุล ก่อนจัดงาน จะเห็นทั้งกลุ่มวัยรุ่น ผู้ใหญ่ และที่สำคัญมีกลุ่มเด็กนักเรียน เข้ามาช่วยแบกของ จัดโต๊ะ ตามกำลังที่พวกเขาจะทำได้ เมื่อเข้าสู่งาน ผู้คนในงานมีความหลากหลายและหลายกลุ่ม ก่อนละหมาดเย็น (ฆับริบ) จะเป็นคนกลุ่มหนึ่งเข้ามาในงาน หลังละหมาดเย็น ก็จะคนอีกกลุ่มหนึ่ง สลับหมุนเวียนกันไป .....


สุไหงโก-ลก…..ต้นแบบและโอกาสของเมืองชายแดน

ดังที่ทราบกันดีว่าพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้อันประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และ จังหวัดปัตตานี นั้นอยู่ในภาวะไม่สงบอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เนื่องจากผู้คนภายนอกพื้นที่เดินทางเข้ามาน้อยลง .....


Vibrant Lampang กลมกล่อมไปกับวัฒนธรรมเมืองลำปาง

ลำปางเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า 1,300 ปี ครั้งหนึ่งเมืองแห่งนี้เคยมีบทบาทเป็นศูนย์กลางการค้าไม้สักที่สำคัญของภาคเหนือ ทำให้มีพ่อค้าทั้งจากยุโรป จีนและพม่าหลั่งไหลเข้ามาลงทุนทำธุรกิจมากมาย .....


คีรีวง ความเป็นเมืองที่ก้าวกระโดด

ในช่วง 5 – 10 ปีที่ผ่านมา คีรีวงเริ่มเป็นที่รู้จักของโลกภายนอกมากขึ้นจากการบอกต่อ ของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศที่เคยมาเยือนผ่านช่องทางของสังคมออนไลน์ ทั้งใน เว็บไซต์เฟสบุ๊ค รวมไปถึงรายการโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์.....


เมืองระนอง : การพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากร

เมืองระนอง : การพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากร ระนองเป็นเมืองที่มีศักยภาพที่ชัดเจน มีทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางบก ทางน้าที่อุดมสมบูรณ์ มี น้าแร่ธรรมชาติ แต่ที่ผ่านมาขาดการประชาสัมพันธ์ และนาเสนอกิจกรรมการท่องเที่ยว ทาให้ยังไม่เป็นที่ รู้จักมากนัก.....


โครงการเมืองต้นแบบปัตตานีจายา.. เมืองแห่งความหวัง

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มีแผนในการสร้างเมืองใหม่ “ปัตตานีจายา” ให้เป็นเมืองต้นแบบและเป็น ศูนย์กลางของชุมชนศาสนาอิสลาม(Islamic Center) รวมถึงเป็นเมืองแห่งการศึกษา ที่ในอนาคตจะเป็น ที่ตั้ง.....


รังสิต มหานครเมืองใหม่

แยกรังสิต – นครนายก เป็นแยกที่ถ.รังสิต – นครนายก ตัดกับถ.พหลโยธิน โดยถ.รังสิต – นครนายกเชื่อมต่อตั้งแต่จ.ปทุมธานีถึงสระบุรี และมีทางยกระดับอุตราภิมุข.....


เศรษฐกิจติดจรวด บุรีรัมย์

บุรีรัมย์เดินหน้าพัฒนาเมืองสู่การเป็น “สปอร์ตซิตี้” หลังมีสนามไอ-โมบาย สเตเดียม และช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ที่ปลุกทั้งเมืองให้คึกคักด้วยแมตช์ฟุตบอลและอีเวนต์แข่งรถรวมกว่า 100 อีเวนต์ต่อปี เรียกนักท่องเที่ยวเข้ามาในเมืองได้เพิ่มขึ้นจากเดิม 10.2%.....


มหาชัย เมืองประมง ดงโรงงาน

จ.สมุทรสาครหรือที่คนทั่วไปเรียกว่า “มหาชัย” ตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวไทย เป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจที่มีศักยภาพทั้งด้านอุตสาหกรรม การประมงและเกษตรกรรม .....


รถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน-ญี่ปุ่น

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า รัฐบาลยังคงเดินหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง 4 เส้นทาง เพื่อเชื่อมไปยัง 4 หัวเมืองหลักที่สำคัญ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคต.....


รังสิต เมืองมหา’ลัย

อีกทำเลหนึ่งที่มีมหาวิทยาลัยชั้นนำรวมตัวอยู่มาก แค่เพียงรังสิตบริเวณตั้งแต่สนามบินดอนเมืองขึ้นไป ก็มีถึง 4 แห่ง ทั้งม.รังสิต, ม.กรุงเทพ ศูนย์รังสิต, ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต.....


ศรีราชา Little Osaka

“ศรีราชา”ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย พื้นที่ส่วนใหญ่มีภูเขาล้อมรอบและเป็นที่ลาดเนิน อยู่ในจังหวัดชลบุรี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวตากอากาศที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอยู่มาก.....


มอเตอร์เวย์ “นครปฐม-ชะอำ” คาดเปิดปี 2565

“ทล.-กรมทางหลวง” เปิดให้เอกชนลงทุนทั้งโครงการ รูปแบบ PPP Net Cost คือรัฐเวนคืนที่ดิน ส่วนเอกชนลงทุนงานก่อสร้าง ดำเนินการ บำรุงรักษาและที่พักริมทางหลวง มูลค่าลงทุน 54,510 ลบ. ....


วิวัฒนาการสู่วิถีชีวิตใหม่ใจกลางปิ่นเกล้า

ในยุคที่ปิ่นเกล้าเริ่มต้นรุ่งเรือง เริ่มจากการมีสะพานเชื่อมไปฝั่งพระนคร ซึ่งย่านนี้มีสะพานถึง 3 สะพานด้วยกัน คือ สะพานกรุงธนหรือสะพานซังฮี้ สร้างในปี2500 สะพานปิ่นเกล้า สร้างขึ้นในปี2516 และสะพานพระราม 8 สร้างขึ้นในปี 2545 ....


เปิดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

เขตเศรษฐกิจพิเศษ คือเขตพื้นที่ที่จัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ต่อการส่งเสริม สนับสนุน และอำนวยความสะดวก รวมทั้งให้สิทธิพิเศษบางประการในการดำเนินกิจการต่าง ๆ ....


ภูเก็ต เมืองหลวงแห่งอันดามัน

LRT ระบบขนส่งมวลชนขนาดเบา ในเส้นทางท่าอากาศยานนานาชาติจ.ภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง ระยะทาง 41 กม.....


จับตามองขอนแก่น

ขอนแก่น เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่รองจากจังหวัดนครราชสีมาอุบลราชธานี ชัยภูมิ และ อุดรธานี มีขนาดเศรษฐกิจเติบโตจากมหาวิทยาลัย ต่างๆ....


แม่สอด เขตเศรษฐกิจพิเศษหมื่นล้าน

ก่อนเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นที่สังเกตว่า ราคาที่ดินในแม่สอด พุ่งสูงเกือบ 10 เท่า มีนายทุนจากทั้งกรุงเทพและเมืองใหญ่เข้ามาในพื้นที่มากขึ้น เพราะเชื่อว่าจะเป็นเมืองที่เติบโตสูงและคุ้มค่ากับการลงทุน ....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>