นวัตกรรมการเดินทางโดยไม่ใช้เครื่องยนต์ของเมืองหางโจว
(Non-Motorized Transport : NMT)

เขียนโดย อรุณ สถิตพงศ์สถาพร
ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์ศึกษามหานครและเมือง
วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต


         การเดินทางโดยไม่ใช้เครื่องยนต์ซึ่งคือการเดินและขี่จักรยาน ถือเป็นนโยบายหลักด้านการขนส่งในเมืองหางโจวที่ครอบคลุมทั้งการวางผังเมืองและผังระบบขนส่ง การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนการออกกฎหมายข้อบังคับ เพื่อให้การเดินทางโดยไม่ใช้เครื่องยนต์ครอบคลุมทั่วถึงทั้งเมืองและเข้าถึงได้ง่าย โดยเครื่องจักรสำคัญที่เมืองหางโจวใช้ขับเคลื่อนการเดินทางรูปแบบนี้ คือ ‘การให้บริการจักรยานสาธารณะ’ นั่นเอง

        ด้วยเขตเมืองหางโจวได้เติบโตอย่างรวดเร็วและไร้ทิศทาง คนเมืองจึงหันมาใช้รถยนต์ส่วนตัวกันมากขึ้น ทำให้ปริมาณการใช้จักรยานในเมืองลดลงจาก 60% ในปี 1997 เหลือเพียง 33.5% ในปี 2007 นายกเทศมนตรีหวังกั๋วผิงจึงออกมาตรการใช้ระบบบริการจักรยานสาธารณะในปี 2008 ซึ่งถือเป็นระบบบริการจักรยานสาธารณะแห่งแรกในประเทศจีน โดยมีจุดบริการ 61 แห่ง มีจักรยานรวมทั้งหมด 2,500 คัน เพียงแค่มีบัตรประชาชนหรือแอปพลิเคชัน WeChat ก็ใช้บริการได้เลย ด้านอัตราค่าบริการ ชั่วโมงแรกใช้ฟรี ชั่วโมงที่สองและสามเก็บค่าบริการ 1 หยวนและ 2 หยวนตามลำดับ ส่วนชั่วโมงต่อ ๆ ไปเก็บค่าบริการชั่วโมงละ 3 หยวน จวบจนปัจจุบันเมืองหางโจวมีจุดบริการจักรยานสาธารณะมากถึง 2,700 แห่งและให้บริการจักรยานมากกว่า 66,500 คัน (HSBC, 2016) ตั้งอยู่ตามป้ายรถเมล์ สถานีรถไฟใต้ดิน เขตที่พักอาศัย แหล่งท่องเที่ยว และสถาบันการศึกษา นอกจากนี้ หางโจวยังมีการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการขี่จักรยานและการเดินทางเท้าไว้ด้วย (ภาพล่าง)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>