เวทีสาธารณะ

งานเสวนา "เมือง กิน คน" นคราภิวัตน์ การพัฒนาเมือง และสุขภาวะเมืองของไทย

จัดโดย
ศูนย์ศึกษามหานครและเมือง วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
ร่วมกับ ชมรม Politicus คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้อง 103 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สรุปสาระสำคัญวิดีทัศน์

หนังสือแนะนำ

เมือง กิน คน แถลงการณ์ว่าด้วยนคราภิวัตน์ การพัฒนาเมือง และสุขภาวะเมืองของไทย

        โดย พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์

         หนังสือที่จะช่วยให้คุณเข้าใจ "เมือง"ในฐานะหน่วยพื้นที่ที่สะท้อนเรื่องการใช้อำนาจได้ดีที่สุด

    เมืองวันนี้จึงดูจะมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น เราในฐานะคนเมือง จะทำความเข้าใจเมืองอย่างไร จะมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตเมืองอย่างไร จะร่วมสร้างเมืองให้น่าอยู่อย่างไร

    ข้อเขียนของพิชญ์ให้ความรู้สึกใกล้ชิดชีวิตคนเมืองมาก พิชญ์สะท้อนประเด็นในชีวิตประจำวันที่คนเมืองต้องเผชิญ ที่คนทั่วไปหรือแม้แต่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยังมองข้าม ท่านหยิบยกขึ้นมา ตั้งคำถามทางวิชาการและให้แง่คิดทางนโยบายอย่างน่าสนใจ เปิดมุมมองในด้านสุขภาวะเมือง (Urban Health) นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมเมือง (Urban Environment and Ecology) นโยบายการจัดการเมือง (Urban Management) และการเมืองนคร (Urban Politics)

         วิธีการสั่งซื้อ

        1. สั่งซื้อได้ที่ ร้านหนังสือออนไลน์ http://cpwibooks.lnwshop.com

        2.inbox มาได้ที เพจ ศูนย์ศึกษามหานครและเมือง ตลอด 24 ชม.

        3. เบอร์ 02-938-8826 เวลาราชการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>