สัมมนา "ผู้สร้างบ้านแปงเมือง"

เรื่อง การใช้จิตวิญญาณและอัตลักษณ์เมือง เพื่อสร้างสังคมและเศรษฐกิจเมืองแบบเกื้อกูลและยั่งยืน

จัดโดย
ศูนย์ศึกษามหานครและเมือง วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
วันที่ 22-23 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องลีลาวดี โรงแรมรามาการ์เด้นท์ หลักสี่ กทม.
ศูนย์ศึกษามหานครและเมือง วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงานสัมมนา "ผู้สร้างบ้านแปงเมือง" เรื่อง การใช้จิตวิญญาณและอัตลักษณ์เมือง เพื่อสร้างสังคมและเศรษฐกิจเมืองแบบเกื้อกูลและยั่งยืน โดยการอบรมครั้งนี้มุ่งมั่นว่า ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับแนวคิดและความรู้ใหม่ในการพัฒนาเมือง และที่สำคัญได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาเมืองกับนักคิดและผู้มีประสบการณ์ในด้านการพัฒนาเมือง เพื่อที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะสามารถนำความรู้ไปต่อยอดพัฒนาเมืองของตนเองได้ โดยมี ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ประธานที่ปรึกษาศูนย์ศึกษามหานครและเมือง กล่าวปาฐกถาและร่วมแลกเปลี่ยนระดมสมอง ร่วมกับผู้นำท้องถิ่นและภาคเอกชน มีเมืองที่นำโดยนำโดยภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน กว่า 10 เมือง ได้แก่ (เมืองสายบุรี ปัตตานี) (เมืองปราจีนบุรี) (เมืองวงเวียนใหญ่ กรุงเทพ) (เมืองอยุธยา) (เมืองระนอง) (เมืองอุดรธานี) (เมืองตรัง) (เมืองทุ่งสง นครศรีธรรมราช) (เมืองแม่มอก ลำปาง) (เมืองสมุทรปราการ)

เอกสารสาระสำคัญ

วิดีทัศน์

 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>