สัมมนาหลักสูตร ผู้สร้างบ้านแปงเมือง


TRANG HACKATHON 2018
การคิดอย่างผู้ประกอบการเพื่อสังคมและสร้างสรรค์นวัตกรรมตอบโจทย์ความท้าทายของเมืองตรัง


สุมหัวคุยเรื่องเมืองกับคนตรัง
ในหัวข้อ ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จะยั่งยืนไปด้วยกันได้จริงหรือเรื่อง การใช้จิตวิญญาณและอัตลักษณ์เมือง เพื่อสร้างสังคมและเศรษฐกิจเมืองแบบเกื้อกูลและยั่งยืนเรื่อง การสร้าง Spirit ของเมืองสายบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>